Konsolidacja chwilówek po terminie Chorzów

Niezależnie od tego, czy zaciągasz kredyt, czy pożyczkę, w tym również chwilówkę w firmie pozabankowej, zawsze masz do czynienia ze zwrotnym produktem finansowym. Oznacza to, że musisz oddać pożyczony kapitał i najczęściej będzie on powiększony o naliczone według ustalonej stopy oprocentowania odsetki oraz inne opłaty.

Spóźnienie ze spłatą długów powoduje naliczanie odsetek karnych i rozpoczęcie działań windykacyjnych, które mogą zakończyć się w sądzie oraz spowodować, że z czasem do Twoich drzwi może zapukać komornik. Z pewnością chciałbyś uniknąć takiej ewentualności. Dlatego działaj wcześniej. Jeśli wiesz, że z różnych powodów nie będziesz w stanie zwrócić chwilówki w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej, to zorientuj się, jak możesz pozyskać pieniądze na pozbycie się niej.

Jednym ze sposobów na to jest konsolidacja chwilówek, której możesz dokonać nawet wtedy, gdy termin spłaty zobowiązania finansowego już minął. Nie jest tak, że jedno- czy kilkudniowe spóźnienie z uiszczeniem raty raz na zawsze powoduje, iż żaden bank nie będzie chciał konsolidować Twoich zobowiązań. Niewielkie spóźnienie nie jest przeszkodą do połączenia ze sobą różnych kredytów i pożyczek, w tym chwilówki. Sprawdź, na czym to właściwie polega oraz jakie wymagania wobec Ciebie jako kredytobiorcy będą miały banki oferujące możliwość konsolidacji pożyczek pozabankowych.

Historia kredytowania ważna dla uzyskania kredytu konsolidacyjnego

Przy udzielaniu kredytów i pożyczek wszystkie banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz niektóre firmy pożyczkowe działające na rynku pozabankowym kontrolują nie tylko Twoją zdolność kredytową, ale i historię kredytowania w BIK. Banki są zobowiązane do przekazywania do Biura Informacji Kredytowej informacji o każdej udzielonej pożyczce oraz każdym przyznanym kredycie na mocy rekomendacji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje przekazywane do BIK niekoniecznie muszą być negatywne. To także dane o rodzaju zaciąganego kredytu, jego wysokości, ale i o trybie spłaty. Jeśli mija bezskutecznie ponad 60 dni od chwili, kiedy rata kredytu stała się wymagalna, bank jest zobowiązany do przekazania takich danych do BIK, co niestety kształtuje Twoją negatywną historię kredytowania.

Negatywne wpisy w BIK powodują, że tracisz wiarygodność w oczach kredytodawców. Z perspektywy banków udzielenie takiemu klientowi kolejnego zobowiązania jest bardzo ryzykowne, dlatego najczęściej spotka się on z odmową finansowania. Z drugiej strony wiedz, że niewielkie opóźnienia w spłacie kredytów lub pożyczek nie zamykają Twojej drogi do uzyskania kolejnego produktu, w tym konsolidacyjnego, dzięki któremu możesz pozbyć się wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niektóre banki przychylą się nawet do tego, byś spłacił w ten sposób już wymagalne chwilówki. Dlatego zorientuj się, co możesz zrobić z często dosyć drogimi zobowiązaniami, jakimi są pożyczki pozabankowe.

Wyślij wniosek

Skontaktuj się z nami osobiście w Chorzowie. Jeśli nie możesz zrobić tego stacjonarnie, wyślij zapytanie online, zostawiając maila i telefon do Ciebie, a nasi eksperci postarają się skontaktować z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.

Na czym polega proces konsolidacji chwilówek?

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, czym właściwie jest konsolidacja. Przez pojęcie to należy rozumieć połączenie ze sobą różnych zobowiązań finansowych, głównie kredytów bankowych, np. kredytów gotówkowych, ratalnych, zobowiązań wynikających z kart kredytowych. Jednak wiele banków jest skłonnych dołączyć do konsolidacji również pożyczki pozabankowe, w tym chwilówki.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że składasz do wybranego banku wniosek o kredyt konsolidacyjny wraz z wymaganymi załącznikami w postaci dotychczasowych umów pożyczkowych i kredytowych, które chcesz uregulować dzięki środkom z konsolidacji. Bank analizuje, czy masz wystarczająco wysoką zdolność kredytową oraz sprawdza historię kredytowania w BIK. Jeśli potwierdzi się Twoja wiarygodność finansowa, instytucja udzieli Ci kredytu konsolidacyjnego.

Wyślij wiadomość

Możesz wysłać do nas wiadomość i opisać swoją sytuację finansową. Po przeanalizowaniu takich informacji nasi doradcy z Chorzowa postarają się udzielić Ci odpowiedzi, czy masz szansę na konsolidowanie chwilówek po terminie.

Nie licz na to, że otrzymasz do ręki gotówkę, którą zadysponujesz tak, by spłacić naglące chwilówki po terminie. To bank najczęściej reguluje wszystkie kredyty oraz pożyczki zgłoszone do konsolidacji we własnym zakresie. W Twojej gestii pozostaje już tylko podpisanie umowy i spłata kredytu konsolidacyjnego zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Dzięki konsolidacji możesz zamienić jednorazową spłatę chwilówek na spłatę ratalną, w wyniku której obliczona rata kapitałowo-odsetkowa najpewniej będzie mniejszym obciążeniem dla Twojej zdolności.