Konsolidacja kredytów firmowych Chorzów

Finansowanie działalności firmowej kredytami bankowymi

Prowadzenie działalności gospodarczej to wyzwanie, którego co roku podejmują się tysiące przedsiębiorców. Muszą oni posiłkować się różnymi źródłami finansowania działalności – własnymi oszczędnościami, dotacjami z Unii Europejskiej czy też kredytami i pożyczkami zaciąganymi w bankach lub w firmach pozabankowych.

Banki oferują klientom firmowym wiele różnego rodzaju kredytów. Wśród nich są zobowiązania obrotowe, udzielane zwykle w powiązaniu z rachunkiem firmowym. Możesz je spożytkować na bieżące płatności wynikające z konieczności pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowniczych, faktur za dostawy materiałów albo surowców lub półproduktów czy składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Finansowanie działalności firmowej inwestycyjnej zapewnić zaś mogą kredyty inwestycyjne, w tym te z zabezpieczeniem hipotecznym. Przy udzielaniu kredytów firmowych banki mają wiele różnych wymagań względem potencjalnych klientów.

Warunki kredytowania firmowego

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz ubiegać się o kredyt firmowy, musisz spełnić wymagania. Najczęściej dotyczą one stażu rynkowego przedsiębiorstwa oraz bieżącej sytuacji finansowej. Tylko niektóre banki są w stanie udzielić Ci kredytowania od pierwszego dnia założenia działalności gospodarczej, tj. od chwili rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Banki całkiem słusznie obawiają się, że młody przedsiębiorca może nie utrzymać się na rynku, w wyniku czego nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych związanych z działalnością. Dlatego w większości przypadków instytucje kredytujące mogą sfinansować działalność przedsiębiorcy kredytem, jeśli ten udowodni co najmniej 3-miesięczny, 6-miesięczny czy nawet 12-miesięczny staż rynkowy.

Dowieść musisz też, że Twoją firmę po prostu stać na zaciągnięcie kredytu. Zrobisz to, składając wraz z wnioskiem dokumenty rejestracyjne i dochodowe. W zależności od praktyki bankowej może to wymagać złożenia kopii ksiąg rachunkowych, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też wyciągu z konta firmowego z kilku ostatnich miesięcy, co potwierdzi wpływy uzyskiwane systematycznie przez Twoje przedsiębiorstwo. Ponadto bank może zażądać dołączenia potwierdzenia deklaracji PIT z poprzedniego roku podatkowego wraz z pieczątką urzędu skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością składek do ZUS i zaliczek na daninę na konto fiskusa.

Wyślij wniosek

Masz możliwość uzyskania fachowego doradztwa kredytowego ze strony naszych ekspertów z Chorzowa. Jeśli go potrzebujesz, złóż wniosek kontaktowy, a my szybko na niego odpowiemy.

Konsolidacja kredytów bankowych – co to w praktyce oznacza?

Zaciągnięcie kilku różnych kredytów i pożyczek dla uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej i kontynuowania działalności może doprowadzić Twoją firmę do poważnych kłopotów. Jeśli okaże się, że przedsięwzięcie biznesowe nie jest tak trafione, jak się spodziewałeś, możesz spotkać się z sytuacją, w której zacznie brakować Ci pieniędzy na regulowanie wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych kredytów i pożyczek udzielonych na firmę.

Nie możesz chować głowy w piasek i uciekać od swojej odpowiedzialności finansowej. Im szybciej w takiej sytuacji zaczniesz działać, tym zdecydowanie lepiej dla Ciebie. Możesz pomyśleć o uporządkowaniu finansów swojej firmy dzięki konsolidacji. Zaciągnij kredyt konsolidacyjny dla firm i połącz w ramach jednego większego zobowiązania finansowego wszystkie dotychczasowe kredyty oraz pożyczki uzyskane na potrzeby Twojej działalności gospodarczej.

Dzięki temu nie będziesz już musiał spłacać kilku różnych rat, regulować linii kredytowej w koncie firmowym, tylko pozostanie Ci do uiszczania jedna rata miesięcznie. Na ogół jest ona niższa niż suma dotychczas odprowadzanych płatności. Może to wynikać z wydłużenia okresu spłaty, co jednak powoduje zmianę w całkowitych kosztach, jakie ponosisz w związku z zewnętrznym finansowaniem swojej działalności.

Wyślij wiadomość

Eksperci kredytowi z Chorzowa pozostają w gotowości do tego, by odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania dotyczące konsolidowania kredytów dla firm.

W celu dokonania konsolidacji kredytów udzielonych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności musisz znaleźć odpowiednią ofertę bankową. Pomogą Ci w tym nasi doradcy z Chorzowa. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i przedstawisz swoją sytuację finansową. Dopasujemy ofertę idealnie spełniającą Twoje oczekiwania.

Pomożemy również w zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Konsolidacja kredytów firmowych zapewni Ci lepszą płynność finansową, ponieważ Twoje miesięczne dochody nie będą już w takim stopniu obciążone wymagalnymi płatnościami rat kapitałowo-odsetkowych. Niewykluczone, że zaoszczędzisz na konsolidacji i będziesz mógł przeznaczyć więcej pieniędzy na bieżące płatności czy działalność inwestycyjną.